WYPRAWKA:
•kapcie
•chusteczki nawilżane
•pieluszki jednorazowe
•krem do pielęgnacji pupy
•szczoteczka, pasta i kubek
•ubranka na zmianę (min. 3 komplety)
•kubeczek / butelka do picia (do mleka oddzielna butelka)
•2 rolki ręczników papierowych – na miesiąc
•1 opakowanie chusteczek higienicznych – na miesiąc
Prosimy o podpisywanie wszystkich rzeczy przyniesionych do żłobka.

ADAPTACJA
Pierwsze dni pobytu dziecka w żłobku są dla każdego malucha bardzo trudne. Dziecko rozstaje się z ukochaną mamą, zmienia się jego otoczenie i rytm dnia. Maluch zostaje w nieznanym mu otoczeniu, wśród nieznanych osób, zabawek i sprzętów. Wywołuje to w nim zdziwienie i zainteresowanie, ale przede wszystkim budzi lęk. Jego poczucie bezpieczeństwa zostaje zachwiane. W takiej sytuacji naturalną sprawą jest, iż przy rozstaniu z najbliższymi niemal każde dziecko reaguje płaczem i niepokojem. Taka reakcja może się utrzymywać nawet kilka tygodni. W okresie adaptacji mogą ulec zmianie zachowania dziecka, co jest reakcją na przystosowywanie się do nowej sytuacji. Zadaniem personelu żłobka oraz rodziców jest ścisła współpraca w tym okresie zmierzająca do minimalizacji stresu u dziecka.


Działania placówki, które pomogą Twojemu dziecku przetrwać trudny okres adaptacji:
•zapewnienie pogodnej i życzliwej atmosfery w grupie
•zrozumienie rozdrażnienia dziecka i szanowanie jego uczuć
•odwracanie uwagi dziecka od powodu płaczu i tęsknoty poprzez zainteresowanie go   atrakcyjną zabawką lub działaniem
•indywidualne podejście do dziecka z uwzględnieniem jego stanu emocjonalnego, aktywności i chęci do zabawy
•nawiązanie kontaktów z rodzicami dziecka w celu lepszego poznania dziecka i jego upodobań, a także w celu złagodzenia stresu u rodziców i zmniejszenia ich obaw o dziecko

CO DAJE DZIECKU ŻŁOBEK?
•możliwość pełniejszego rozwoju społecznego dziecka,
•rozwój  samodzielności, możliwość zdobywania nowych umiejętności pod opieką wykwalifikowanych wychowawców,
•dziecko przebywa w dobrze zorganizowanym otoczeniu, które z jednej strony stymuluje go do poznawania nowych rzeczy, a z drugiej jest przytulne i tworzy poczucie bezpieczeństwa,
•dziecko uczy się radzić sobie z trudnymi emocjonalnie sytuacjami, uczy się pokonywania lęku.
Niezwykle ważną sprawą jest, aby rodzice w okresie adaptacji byli konsekwentni w przyprowadzaniu dziecka do żłobka. Długie nieobecności i chodzenie w tzw. „kratkę” znacznie wydłuża proces adaptacji w żłobku.